Austrálie

Austrálie je sice nejmenším ze všech osídlených světadílů, avšak současně je šestým největším státem zeměkoule. Krajina neskýtá příliš mnoho obměn, neboť téměř dvě třetiny zaujímá Západoaustralská plošina, rozsáhlá pouštní oblast. Východně od plošiny se od pobřeží Carpentarského zálivu až k Eyrovu jezeru rozprostírá Velká artéská pánev. Díky zásobám podzemní vody a největší řece země Murray je tato oblast nejvýznamnější australskou zásobárnou vody.

Potřebné dokumenty

Turistické i obchodní vízum do Austrálie lze získat velmi snadno. Stačí nám zaslat vyplněný dotazník. Vaše údaje zadáme do systému australské imigrační služby a po jejich zpracování vám potvrzení o vydání víza zašleme emailem. Celý proces trvá maximálně 3 pracovní dny a cena je 450 Kč/na osobu.

Vízum umožňuje vstupovat do Austrálie po dobu jednoho roku od jeho vydání. Počet vstupů není omezen, maximální délka pobytu na jeden vstup jsou 3 měsíce. Udělování víz probíhá bez problémů. Prosíme vezměte na vědomí, že v procesu vyřizování víz má naše agentura zprostředkova­telskou funkci a nemůže se zaručit za kladné a včasné vyřízení vaší žádosti. V případě zamítnutí žádosti je poplatek za vízum nevratný. Po obdržení pasu si prosíme ihned zkontrolujte platnost víza a veškeré údaje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.