Kataragama

Kataragama je městečko na jihu Srí Lanky a je jedním ze tří nejuctívanějších náboženských míst na Srí Lance (spolu s Adamovou horou a Chrámem Buddhova zubu v Kandy). Podle něj bylo pojmenováno místní božstvo, které údajně pomohlo králi Dutugemunu v boji proti Tamilům a je tedy pro buddhistické Sinhálce jedním ze čtyř patronů ostrova. Pro hinduisty splývá Kataragama se Skandou, synem Šivy a Parvatí, bratrem Ganéši. Výsledkem je to, že Kataragamu uctívají jak buddhisté, tak hinduisté, jak Sinhálci, tak Tamilové, ale i muslimové a dokonce křesťané sem přicházejí, aby si vyprosili boží pomoc.

Město ožívá nejvíce v době kataragamských slavností, které se konají za úplňku měsíce esala koncem července nebo začátkem srpna. Slavnosti jsou proslulé zejména různými formami oddanosti božstvu, kterou někteří poutníci dávají najevo. Můžete vidět, jak se ke svatyni plazí od řeky nebo provádějí rozličné akty sebetrýznění, například si propichují tváře nebo jazyk jehlicemi a chodí po žhavém uhlí – všichni věří, že bůh je ochrání před bolestí. Na konci slavnosti se voda řeky Menik Ganga „rozetne“ mečem, což symbolizuje dělení na čisté a nečisté, omytí oděvu božstva, nebo se tím přivolává déšť a dobrá úroda. V době svátku se věřící hrnou do města ze všech koutů Srí Lanky. Někteří jdou pěšky po poutních stezkách, které se do Kataragamy sbíhají ze vzdálených míst na ostrově – nejslavnější stezka, Pada Yatra, vede po východním pobřeží až z Jaffny přes džungli Yaly, a vyhledávají ji zejména ti, kteří chtějí získat velké zásluhy.