Kandy

Kandy je druhé největší město ostrova a je daleko menší než hlavní město Colombo. Avšak pro dějiny ostrova a pro národní hrdost Sinhálců má Kandy význam naprosto mimořádný. Nejdéle odolávalo tlaku kolonizátorů. V Kandy je také ukrývána věc ze všech věcí na Srí Lance nejposvátnější – Buddhův zub. Kandy leží přibližně uprostřed ostrova, asi 115 kilometrů na severovýchod od Colomba. Jiný místní název tohoto města je Mahanuvara, což v překladu znamená „Velké město“. Je nejjižnějším vrcholem tzv. kulturního trojúhelníku (druhé dva vrcholy tohoto trojúhelníku jsou města Anuradhapura a Polonnaruwa). Zároveň leží Kandy na úpatí Vysočiny, ve velmi příjemné nadmořské výšce 500 m.n.m. Není zde proto takové dusno jako v pobřežních oblastech, zároveň se Vám tu ale nemůže stát, že se ráno budete klepat zimou (což například v takové Nuwara Eliya není nic neobvyklého). Kandy je v současnosti druhým největším městem ostrova Má něco přes 100,000 obyvatel. Velikostí se tedy nemůže s dvoumiliónovým Colombem porovnávat. V jiných aspektech je však Kandy pro obyvatele ostrova nejdůležitějším městem Srí Lanky vůbec.

Kandy je především symbolem hrdosti a nezávislosti ostrova. Evropským kolonizátorům se ho totiž nedařilo dobýt celých 300 let! Nejdříve přišli na počátku 16. století Portugalci a obsadili pobřeží celého ostrova. Nebyli však schopni zmocnit se centrální vrchoviny a tak království Kandy zůstávalo nezávislé. V 17. století přišli Holanďané a vyhnali Portugalce. I Holanďané ovládli celé pobřeží Cejlonu, jak se tehdy ostrov nazýval, ale i oni si vylámali zuby na Kandyjském království, které se jejich tlaku úspěšně ubránilo. Teprve třetím dobyvatelům, Britům, se podařilo nakonec přece jenom dobýt celý ostrov. Kandy bylo obsazeno Brity v roce 1815. Místní obyvatelé jsou ale dodnes hrdí na fakt, že se jejich předkům podařilo Evropanům vzdorovat tak dlouho.

Především má však Kandy obrovský náboženský význam pro všechny buddhisty (tedy především pro většinové Sinhálce). V Kandy je totiž údajně uchovávána nejcennější náboženská relikvie na ostrově – Buddhův zub. Podle pověsti byl Buddhův zub (sinhálsky daladá) vytažen z plamenů Buddhovy pohřební hranice v roce 543 př.n.l. a ve 4. století n.l. byl tajně propašován (ukrytý ve vlasech princezny z Kalingy) na Srí Lanku. Pro místní buddhisty se zub stal symbolem nezávislosti ostrova. A protože dějiny Srí Lanky byly velmi pohnuté, byla i historie Buddhova zubu velmi pestrá.

Zub byl nejdříve uchováván v Anuradhapuře. Když bylo později hlavní město přesunuto z Anuradhapury do Polonnaruwy, stěhoval se stejným směrem i zub. Zub byl několikrát ukryt i na dalších místech ostrova, nakonec se ale dostal do Kandy. Ve 13. století ho sice indičtí nájezdníci uloupili a odvezli do Indie, Srílančanům se ho ale podařilo získat zpět. V 16. století se zubu pravděpodobně zmocnili Portugalci, odvezli ho do své indické kolonie Goa a tam ho coby pohanskou relikvii s pravým katolickým fanatismem spálili. Sinhálci však tvrdí, že to není pravda. Portugalcům prý byl podstrčen zub nepravý, zatímco pravá relikvie byla ukryta na bezpečném místě.

Téměř 100 let (s přestávkami) se pak stavěl v Kandy chrám Buddhova zubu. Dokončen byl v roce 1782 a zub je v něm prý uchováván dodnes. Díky tomu je Kandy asi nejvýznamnějším buddhistickým poutním místem na Srí Lance a každý buddhista by měl chrám Buddhova zubu navštívit alespoň jednou za život. Pro Sinhálce má tedy Kandy a Buddhův zub asi stejný význam, jako Mekka pro muslimy.

Buddhův zub má dokonce svůj velký svátek! Slavnost Esala Perahera se koná na počest této relikvie každoročně v červenci nebo v srpnu. Celá událost trvá 10 dní. Během festivalu probíhá po celém Kandy noční procesí. Nočních průvodů se účastní tisíce tanečníků, polykačů ohně, bubeníků, artistů a dalších umělců. Zlatým hřebem programu je sloní průvod. V čele asi stovky slonů kráčí slon nejdůležitější a nejhonosněji vyzdobený (říká se mu Maligawa Tusker), který nese na zádech repliku schránky posvátného zubu. Esala Perahera je daleko nejvýznamnější slavností na Srí Lance a jedním z největších náboženských svátků v Asii vůbec.

A jak je to s Buddhovým zubem ve skutečnosti? To nikdo nemůže s určitostí říci. Pro buddhisty je samozřejmě pravost relikvie nezpochybnitelným faktem. Zub ovšem není běžně vystavován. Je ukrytý ve zlaté schránce a spatřit ho může jen nemnoho VIP návštěvníků. Zlí jazykové tvrdí, že zub je příliš velký na to, aby byl lidský a je prý možné, že ve skutečnosti je ve svatyni ukrýván zub buvolí (a že Portugalci ten pravý zub opravdu zničili).