Dambulla

Městečko Dambulla je proslulé pozoruhodnými jeskynními chrámy. Je to jedna z největších pamětihodností na Srí Lance vytvořená rukou člověka. Chrám jsou mistrovským dílem sinhálského buddhismu: pět čarovných šerých jeskyní, jejichž nitro přímo sálá rudou a zlatou barvou – a v nich se nachází ohromné množství soch a každý kousek povrchu je pokryt malbami. Jeskynní chrámy leží asi dva kilometry na jih od města a jsou vytesány do mohutné žulové skály čnící 160 metrů nad okolní krajinou. Je odtud velkolepý výhled přes širé pláně, až do Sigiriye 20 kilometrů odtud. Podle archeologických nálezů byly tyto jeskyně kolem skály obývané již v pravěku a později se využívaly pro buddhistické náboženské obřady, ovšem její dnešní podoba jakožto buddhistických svatyní se datuje do doby vlády krále jménen Vattagamani Abhaya (vládl v letech 103 př. n.l. a 89-77 př. n.l.). Vatagamani přišel o svůj trůn, když do země vtrhli tamilští vetřelci, a musel se čtrnáct let skrývat. Během svého života v exilu našel útočiště právě v těchto jeskynních. Když po letech opět nastoupil v Anuradhapuře na trůn, nechal král z vděčnosti vytvořit z jeskynní chrámy,které vznikly vlastně vybudováním stěn rozdělujících předtím jediný veliký prostor pod velkým převisem. Za vlády kandyjských králů v 17. a 18. století zde proběhly důkladné opravy a rekonstrukce. Přibyla jeskyně číslo tři a králové nechali jeskyně vymalovat ohromným množstvím fresek.

Jeskyně číslo 1 – jeskyně zvaná Devaraja Viharaya (Chrám Pána bohů) patří Višnuovi, kterému je připisován její vznik. Uvnitř je úzký prostor, který je zaplněný čtrnáctimetrovou sochou spícího Buddhy, vytesanou z jediného kusu skály.

Jeskyně číslo 2 – Maharaja Vihara (Chrám velkého krále) je největší a nejnádhernější v celé Dambulle. Je to ohromný, hrobku připomínající prostor měřící přes 50 metrů, skoro 25 metrů hluboký a dosahující výšky 7 metrů. Boky jeskyně lemuje ohromné množství BUddhových soch, objevujících se v mnohem větším počtu variant velikostí a pozic než v ostatních jeskyních. Strop a stěny jsou pokryti přímo pohádkově krásnými malbami.

Jeskyně číslo 3 – Maha Alut Viharaya (Velký nový chrám), nechal vybudovat Kirtisrí Rádžasinha v 18.st. a je skutečně velkolepá. Šikmý strop dosahuje výšky deseti metrů a propůjčuje jeskyni vzhled obrovského stanu. Vpravo od vchodu stojí socha krále Kirtisrí Rádžasinhy a na stěně za ním jsou nakresleni čtyři průvodci z jeho družiny. Meditující Buddha sedící uprostřed jeskyně pod nádhernou toranou a spící Buddha u stěny vlevo jsou vytesány z jednoho velkého kusu skály.

Jeskyně číslo 4 – Paccima Viharaya (Západní chrám), je celkem malá. Podél stěn uvidíte mnoho stejných figur Buddhy sedícího v meditační pozici. Uprostřed jeskyně je malí dágoba, do které se jednou vlámali zloději v přesvědčení, že jsou v ní ukryty klenoty Vatagambovy manželky, královny Somawathie.

Jeskyně číslo 5 – Devana Alut Viharaya (Druhý nový chrám), je ze všech chrámů nejnovější a na rozdíl od ostatních jeskyní, kde jsou sochy z masivního kamene, jsou zdejší sochy z cihel a štuky. Hlavní figurou je zde desetimetrový odpočívající Buddha, u jehož hlavy se nacházejí další figury stojícího a sedícího Buddhy.