Zajímavosti

Obrovská země, rozkládající se ve východní Evropě a severní části Asie, zaujímá více než jednu desetinu povrchu Země, klene se přes devět časových pásem a je geograficky i etnicky nesmírně pestrým státem; vždyť na jeho území žije kromě ruské většiny více než 100 dalších národností a národů. Původ jména země není úplně jasný, má se však za to, že je snad odvozeno od skandinávského slova „ruosi“, v překladu znamenajícím „veslaři“. Souhrnný název „Rus“ se původně používal pro všechny východoslovanské kmeny, od 9. století pak pro feudální stát Kyjevská Rus.

Největšímu zájmu mezi turisty se těší západní, tedy evropská část Ruska, zejména pak velkoměsta Moskva a Petrohrad, chcete-li Sankt Petěrburg. Gigantické hlavní město Moskva turistům chystá řadu lákadel, která si plně vychutnají zejména movití cestovatelé. Nejvýznamnějšími památkami ve městě vystavěném při březích stejnojmenné řeky jsou Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého a Leninovým mauzoleem, Kreml, Tverská ulice, katedrála Krista Spasitele a luxusní obchodní dům GUM. Zásadními kulturními stavbami ve městě jsou Treťjakovská galerie, vystavující cennou sbírku ruského umění a Bolšoj těatr, věhlasné divadlo. Současnou tvář Moskvy reprezentují moderní mrakodrapy Mezinárodního obchodního centra. Petrohrad, kulturní metropole a bývalé hlavní město celého Ruska, známé svými širokými bulváry, parky a pobřežními promenádami. Petrohrad láká turisty na své historické centrum, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Návštěvníci mohou obdivovat díla vystavená v Ermitáži, jednom z nejvýznamnějších muzeí celého světa, jehož obrovské sbírky jsou uloženy v šesti budovách, včetně legendárního Zimního paláce. V historickém jádru města stojí i Petropavlovská pevnost, jejíž součástí je katedrála svatých Petra a Pavla. Asi nejvýznamnější sakrální stavbou je chrám svatého Izáka s charakteristickou zlatou kupolí, který je jednou z největších katedrál světa. Proslulé jsou petrohradské letní „bílé noci“, kdy v důsledku blízkosti severního polárního kruhu slunce sice zapadne za obzor, ale nenastane tma. Tepnou města je čtyřkilometrová ulice jménem Něvský prospekt.

Další zajímavou ruskou metropolí je Kazaň, hlavní město Tatarstánu. Kazaňský kreml je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Kazaň je zajímavá pro svou pozoruhodnou tatarskou kulturu a nádhernou mešitu. Město Soči je nejoblíbenějším rekreačním rezortem na březích Černého moře, kam každoročně přijíždí trávit svou letní dovolenou řada Rusů. Z dalších jedinečných ruských pamětihodností nelze nezmínit transsibiřskou magistrálu, železniční dopravní tepnu, která si razí cestu skrze širou ruskou krajinu z Moskvy až do Vladivostoku. Zastávkami na trati jsou významná města jako Nižnij Novgorod, Perm, Jekatěrinburg, Omsk, Novosibirsk či Chabanovsk. V Nižném Novgorodu, jednom z největších ruských měst, které je ale turisty dost přehlíženo, stojí za návštěvu tamní kreml, Muzeum Andreje Sacharova a Makarjevský klášter, ležící poblíž města. Nejdůležitějším městem středního Ruska, ležícím na Urale, je Jekatěrinburg, centrum univerzit a těžkého průmyslu. Vladivostok, konečná stanice transsibiřské magistrály, je největší ruský tichomořský přístav, ležící nedaleko hranic s Čínou a KLDR, kterému se občas s nádechem ironie přezdívá „ruské San Francisco“. Perlou Sibiře je Bajkal, nejhlubší jezero na světě. Svou nádhernou přírodou je proslulý na Dálném východě ležící poloostrov Kamčatka a z hlediska kulturního dědictví má nesmírný význam Kiži, malý ostrov v Oněžském jezeře, na němž se nachází komplex dvou dřevěných kostelů a zvonice z počátku 18. století, zapsaný na seznamu UNESCO.