Transsibiřská magistrála

Transsibiřská magistrála je nejdelší železnicí na světě. Vzdálenost 9288 kilometrů dělí od sebe její počátek – Jaroslavské nádraží v Moskvě a konec na nádraží ve Vladivostoku. Její trasa leží na dvou kontinentech a v osmi časových zónách. Trať započal stavět roku 1886 car Alexandr III. Na stavbě se podíleli hlavně trestanci a ti co byli na Sibiři v exilu. Nejdéle trvalo postavit úsek kolem jezera Bajkal, kde se zprvu vlaky převážely lodí na druhý břeh. Potřebu urychleného ukončení stavby vyvolala až rusko japonská válka. Ukončena byla roku 1904. Tato trať je ze všech čtyř nejrušnější, jezdí na ní množství rychlíků v obou směrech. Ať už z jednoho konce na druhý, nebo jen mezi velkými městy na trase. Většinou není problém získat lístek ještě na týž den v požadované třídě.

Nejnovější část Transsibiřské magistrály

Oficiálně byla tato část otevřena v roce 1991, ale ve skutečnosti není dodnes zcela dokončena. Ve stavbě je také odbočka do Jakutska, ale dnes se využívá jen po stanici Aldan a její další osud je nejistý. V městečku Tynda, které vzniklo, stejně jako většina jiných podél BAMu, až po postavení železnice, je přípojná trať zpět k Transsibu. Konečná je potom na břehu Tichého oceánu v přístavu Sovětskaja Gavaň, odkud odjíždějí trajekty na ostrov Sachalin. Dnes je na této trati jen velmi málo osobní dopravy, v podstatě jen dvojice rychlíků denně každým směrem.

Ať si však dnešní cestovatel vybere kteroukoliv z těchto krásných tras, bude muset začínat svou jízdu v Moskvě, téměř desetimilionové metropoli Ruska. Z Evropy dorazí vlakem na některé západní moskevské nádraží – Kyjevské či Běloruské a musí metrem přejet na Jaroslavské, odkud zmíněné vlaky vyjíždějí. Naštěstí je převážná většina hlavních moskevských nádraží spojena jedinou linií metra – Okružní (Kolcevoj).

Zajišťujeme jízdenky na transibiřskou magistrálu

Virtualni cestovani transibirskou magistralou. http://www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/en.html