Tradiční zvyklosti

Při životních změnách hrají tradice důležitou roli dodnes. Novorozenec může být pojmenován podle šťastných písmen a času, které označí astrolog. První pevnou potravou dítěte je kiri bath (rýže s kokosovým mlékem), tradiční slavnostní pokrm. Děti dostávají darem panča uda (náhrdelník pěti zbraní) s malým mečíkem, lukem, šípem, lasturou a trojzubcem – což jsou všechno symboly ochrany. Svatební obřady se odvíjejí od víry novomanželů, i když je obvyklé, že při sňatku lidí s rozdílným vyznáním se provádějí obřady příslušné pro každé náboženství. Dějištěm buddhistických svateb je poruwa (čtvercové pódium) vyzdobená květinami. V sinhálštině a pálí (dialekt sánskrtu) se zpívají náboženské písně a nevěsta se ženichem předávají rodičům jako výraz díků betelové listy. Nevěstin pravá malíček je nití svázán s ženichovým levým, nit se zapálí, a když plamen postupuje k jejich rukám je uhašen vodou, která symbolizuje jednotu páru. Pár pak nakrájí kiri bath (rýže s kokosovým mlékem), podepíše protokol a přidá se k oslavě.

Hinduistické svatby jsou náboženské události, které se odehrávají v chrámu. Obřad probíhá u ohně, který symbolizuje Bráhmu, nejvyšší bytost. Jako u všeho nově vznikajícího tu jsou modlitby určené Ganéšovi, bohu se sloní hlavou. Předčítají se posvátné texty a konec nevěstina sárí je přivázán k vrchnímu šatu ženicha. Pár musí sedmkrát obkroužit oheň, což je symbol závazku a jednoty. Poté, co si vymění prsteny, jsou zasypaní rýží a květy. Při pohřbech nosí truchlící výhradně bílou a cestu k místu spálení těla lemují bílé prapory. Srílančané tvrdí, že jenom při jídle prsty si můžete plně vychutnat konzistenci jídla. Chcete-li to zkusit, funguje tu zvláštní etiketa. Jakmile jsou všichni obslouženi, můžete špičky prstů pravé ruky nabírat jídlo ze svého talíře. Oddělte trošku rýže a postupně k ní přidávejte někteé z karí, abyste vytvořili hromádku o velikosti sousta. Sousto pak celé najednou vložte do úst. Jídlo by se nemělo dostat za druhý článek prstů a cestou do úst by ze sousta neměly odpadávat kousky. Maso z kostí neokusujte, ale odstraňte prsty a do úst vkládejte jen množství velikosti sousta.