Uda Walawe

Uda Walawe je dnes jedním z nejpopulárnějších národních parků, a to hlavně díky velkým populacím slonů. Je to nejlepší místo na ostrově, kde můžete spatřit tyto tlustokožce ve volné přírodě, ikdyž na druhou stranu park nemá takové množství různých druhů zvířat a rostlin jako třeba Yala nebo Bundala. Park má krásnou polohu jižně od hor, jejichž klenuté svahy tvoří malebné pozadí. Udaw Walawe leží převážně v suchém pásmu a půda je zde plochá a obnažená, s rozsáhlými travnatými plochami a nízkými keři. Uprostřed národního parku leží vodní nádrž Uda Walawe. Rezervoár je neustále zásobován nikdy nevysychající řekou Walawe, do které přitéká voda ze zalesněné Peak Wilderness rezervace, Národního parku Horton Plains a z oblasti Haputale. Jeho okraje a úzké potůčky jsou pokryty tisíci kmeny stromů z džungle, které byly zničený velkou vodou. Rezervoár je velmi důležitým hnízdištěm vodních ptáků (volavky, kormoráni, ledňáčci, pisila čáponohá atd.).

Park je proslulý slony, které se zde vyskytují ve velkých stádech a pasou se na místních pastvinách (žije jich zde asi 500). Mezi další zvířata žijící v parku patří sambar indický, divoký buvol, makak, šakal, cibetky, promyky, bandikoty, lišky, varani, krokodýli, medvěd pyskatý, leopardi (spatříte jen vzácně) a mnoho dalších. Žije zde asi 30 druhů hadů a mnoho ptačích druhů, kdy se k nim mezi listopadem a dubnem přidávají ještě stěhovaví ptáci. Rovněž zde žije velké množství dravých ptáků, jako je například luňák brahmánský, orlík rudoprsý a nádherný orel bělobřichý, jeden z nejúžasnějšch srílanských dravců.

Asi pět kilometrů na západ od vchodu do parku se nachází „sloní sirotčinec“ Elephant Transit Home, který byl založen v roce 1995 a žije zde kolem 25 maličkých slůňat zachráněných z divočiny, když přišla o své rodiče. Zde jsou sloni krmeni mlékem z lahve až do věku tří a půl let, později dostávají trávu a ve věku pěti let jsou vypuštěny do parku.