Minneriya

Tento národní park má rozlohu více než 8900 ha. V jeho středu leží velká nádrž Minneriya Tank, jejímž tvůrcem byl slavný stavitel nádrží Maháséna. I přes poměrně malou rozlohu se park může pochlubit rozmanitými biotopy, od suchého tropického pralesa až po mokřady, pastviny a terén vzniklý zemědělskou technikou vypalováním porostu (chena). V létě voda v nádrži vysychá a i v ní žijí různí živočichové a vyrůstá tam tráva. Během období sucha mezi červnem a zářím je zde nejlepší doba na pozorování slonů, kteří se sem přicházejí koupat a pást, a stejně tak velkých hejn ptáků, jenž sem přilétají do mělkých vod lovit ryby.

Při projížďce parkem můžete spatřit slony, vysokou zvěř, sambary a pokud budete mít štěstí také leopardy. Mezi druhy ještěrek se vyskytují i endemičtí jedinci, kteří jsou dnes už ohroženi. Naopak se zde setkáte s hojným počtem žab skákajících všude kolem. I přes bohatý výskyt živočichů je Národní park Minneriya rájem pro milovníky ptactva. Žijí zde čápi, pelikáni, volavky, papoušci a mnoho dalších. V parku jsou často vidět velká hejna černých kormoránů vrhajících se střemhlav za potravou do Minneriyského reservoáru.

Nejlepší období na návštěvu je květen – říjen.