Mihintale

Mihintale leží 12 kilometrů východně od Anuradhapury a pod vrcholem 330m vysokého kopce Missaka Pabbata do dálky svítí bílá dagoba kláštera Mihintale, pro buddhisty jednoho z nejposvátnějších míst na ostrově. Zde se syn velkého buddhistického císaře Indie Ášoky – Mahinda – setkal v r. 247 př.n.l. s králem Devanampiya Tissou a přesvědčil ho, aby i se svou družinou přijal Buddhovo učení. Mahinda byl vyslán na Srí Lanku, aby obrátil místní lid na svou víru.

Schodiště ke svatyni, vroubené plumériemi, nechal vybudovat už sám Devanampiya Tissa, aby se tu mohly konat výroční pouti, vždy o červnovém úplňku (Poson Poya). Pod kopcem jsou trosky klášterních staveb a bývalé nemocnice – ajurvédská léčba byla vždy úzce spojena s buddhistickými kláštery.

Nahoře stojí uprostřed malé terasy dagoba Ambasthala, doslova dagoba mangovníku. Připomíná test inteligence, který Mahinda uspořádal s králem, aby se ujistil o jeho inteligenci.

  • Jaké jméno nese tento strom, ó králi?
  • Tento strom se jmenuje mango.
  • Je ještě jiné mango kromě tohoto?
  • Existuje ještě mnoho mangovníků.
  • A jsou ještě jiné stromy, kromě tohoto a jiných mangovníků?
  • Existuje mnoho stromů, pane, ale tyto stromy nejsou mangovníky.
  • A jsou, kromě jiných mangovníků a stromů, které nejsou mangovníky, ještě jiné stromy?
  • Existuje ještě tento mangovník, pane.

Traduje se, že dagoba je postavena na místě, kde tehdy stál Mahinda a bezruká socha v popředí stojí na místě, kde stál tehdy král.

Z terasy na které stojí dágoba mangovníku se dá vystoupat na strmou skálu, zvanou Aradhana Gala, (tj. Meditační skála), na které se Mahinda modlil při svém prvním kázání. Z osmdesátých let 20. století pochází obrovská socha sedícího Buddhy, která ne úplně odpovídá buddhistické tradici, podle které smí být Buddha zobrazen pouze v pěti přesně definovaných podobách. Za sochou vede pěšinka k převisu, kde prý Mahinda přespával. Dagoba Mahaseya (naproti meditační skále), kterou je vidět už z Anuradhapury, je v Mihintale největší. Z její terasy je krásný výhled na typickou krajinu severní Srí Lanky, s mnoha přehradními jezery, rýžovými políčky a zalesněnými vršky. Cestou dolů se ještě můžete zastavit u Kobřího jezírka, nazvaného podle pětihlavé kobry, vytesané do skály. Umělé jezírko je součástí vodního systému svatyně.

Hlavní pouť se sem koná vždy o červnovém úplňku (Poson Poya), kdy můžete vidět tisíce bílle oděných poutníků připomínající příchod buddhismu na Srí Lanku. Nicméně toto posvátné místo je poutníky navštěvováno prakticky nepřetržitě.